Когато се планира оформянето на дадено място като градина, винаги се взимат пред вид индивидуалните желания на собственика. Какви растителни видове ще се включат в пейзажа, дали ще са тематично свързани по между си, дали ще са екзотични и трудни за отглеждане видове? В градината влагаме нашите виждания за стил,  удобство и спокойствие. Претрупаните, задъхани от растения градини, действат потискащо. Все пак в една градина искаме да видим освен цветовете в различните им нюанси, но и да усетим простора и чувството за безкрайност…

Планирайки какви дървесни видове ще сложим в градината, трябва да имаме пред вид някои от техните особености: върху какви почви се развиват, как израстват във времето- бързо или бавно растящи са; дали са светло-любиви или са сенко-издръжливи или са невзискателни към интензивността на светлината. Също така съществено важно е когато се оформят растителните групи да се определи как през годината в различните сезони ще изглеждат подбраните видове. Ако градината е  зелена през цялата година дали не сме избрали еднообразни растения?  Хубаво е цветовете й да се сменят през различните сезони. Очите ни ще са пълни с красота и багри.

Правилният избор на дървесните видове ще спести на собственика на градината главоболията свързани с надигнати корени, мощна корона, която засенчва останалите видове или голяма част от двора. За малките градини е добре да изберем дървета, които растат много бавно или такива, които понасят редовна и силна резитба или постоянно оформяне. Големите дървета, които израстват бързо и засенчват останалите видове по-скоро са подходящи за широките пространства на парковете.