Храстите. Тяхното разнообразие е наистина голямо. Вечнозелени, цъфтящи, неопадливи широколистни, с цвят на листата, променящ се в сезоните… Избора е голям. Отново правилния избор на местоположението, отношението към светлината, изискванията към почвата и израстването им във времето е важно за доброто им развитие. Увивни, пълзящи, високи или миниатюрни, за жив плет или за единични акценти в градината, в добро съчетание с дървесните видове допринасят за един богат вид на пейзажа.

И идва ред на тези, които може би най-много ни радват. Цветята! Едногодишни, двугодишни или многогодишни. Те са събрали многообразието на форми, цветове и  аромат. Оформянето на цветното пространство трябва да е в пълна хармония със стила на зелената площ. Важно е да се познават багрите на цветята, периода им на цъфтеж, изискванията им към светлина и почва. Подреждането на цветята трябва да се извършва така, че да се получи непрекъснат цъфтеж през целия вегетационен период. Оформянето на цветните кътове може да стане на групи, като за целта се създават еднородни или разнородни групи цветя.

В разнородните групи цветята са засяти на компактни цветни петна, багрите им хармонират по между си. При еднородните групи цветята са по-гъсто засяти в средата, а към периферията са по-разредени. Или могат да се засеят на равни разстояния по между си, като по този начин извикват подреденост на зацветената площ. Подреждането на цветята става в хармония между височината, оцветеността, времето им на цъфтеж.

Цветята могат да се разполагат в зелените пространства на градините освен в група, така и единично. За солитери се използват видове, които по декоративни качества се открояват от останалите цветя в градината.

Подреждането на растителните видове в една градина е важно решение, което се прави в началото на проектирането на зеленото пространство, предназначено за отдих или приятно прекарване на свободното време. Оптимално разположени видове, на подходящите за развитието им места, хармонично присъствие на цветя, живи плетове, градински пътечки, скални кътове, малки езерца или други водни ефекти- във всичко това може да се превърне един изоставен двор.

Защото красотата е в хармонията…