В днешната статия ще разгледам въпроса – защо да изберем изграждане на живи стени от растения в градината и ползите от тях . Видове растения , подходящи за изграждане на зелени стени.

Преди да бъде изградена една градина ,се прави подробно проучване .То включва резонните – вид почва,местоположение,наклон,както и за какво ще се използва , какви растения ще има,какви ще бъдат границите… Границите , които отделят имот от имот , от улица,площи в самата градина.

Това са т.н. зелени живи огради или живи плетове.

ограда към улицата

Предназначението им може да бъде – отделяне на имот от друг съседен имот . Ограничаване на вътрешното пространство от любопитни външни погледи. Предпазване от замърсен въздух и вредни газове , идващи от улицата . Разделяне на една градина на сектори…

С няколко думи – живите огради може да са както приятни , така и полезни. А когато са подбрани правилно , изградени с мисъл и старание , когато за тях се полагат адекватни грижи – ефекта и ползата от тях са големи.

Какви растения са подходящи за изграждане на зелена стена . Преди да се спрете на конкретен вид , добре помислете колко голяма ще е оградата от растения . Къде ще се намира , каква е целта и предназначението и .

Например – ако искате да отделите градината от шум , любопитни погледи,прах и замърсявания , идващи от улицата , може да изберете между няколко вида растения . Които , с правилни грижи , да осигурят интимност и чистота на вътрешното пространство . Друго , за което да се помисли . Имайки предвид сезонносттта на климата у нас , някои растения , използвани за живи плетове , окапват през студения период . И през такива огради обикновено има „просвет“за определен период от време . Подходящи растения за целогодишно зелени огради са иглолистните – купресуси , хамаципариси, различни видове западни туи , тис . Към тях може да се прибавят и някои вечнозелени широколистни растения . За тях обаче имайте предвид , че при много студено време през зимата , има вероятност от измръзване и едновременно окапване на листата . След това се възстановяват , естествено . Такива са лавровишните , лигуструм , няколко вида лоницера. Като цяло , това са растения с голям потенциал . Които , за да изпълнят правилно предназначението си , трябва да се обгрижват редовно и правилно.

Често ниски огради се изграждат в самата градина .Целта им е да ограничат пространството и да разделят градината на сектори. Тогава може да използвате растения , които по принцип не растат прекалено много във височина , понасят редовно подрязване . Дори някои от тях , след като прецъфтят ,образуват красиви плодчета , които красят . Пример за такива растения са – от широколистните – котонеастър , пираканта , лоницера нитида . Иглолистни , които лесно се поддържат сравнително ниски – но с редовни резитби – различни видове юниперус , туи и др.

два вида огради – от към улицата и вътрешни

Самото засаждане не е трудно стига почвата да е подготвена добре . Два начина на засаждане – в отделни дупки – за някои по-големи екземпляри или в траншея , за по-малките.

Лично аз препоръчвам , когато се изграждат живи плетове , да се прояви търпение и да се използват малки по размер растения . Като обаче се има предвид колко ще бъдат оставени да пораснат и каква е целта на изгражданата ограда . Какво имам предвид – преди време имахме клиент , който искаше да изгради две малки зелени огради от вид западна туя с определена височина . След като подбрах растенията , изрично казах на клиента на какво разстояния трябва да бъдат засадени . Той обаче прояви нетърпение . И в желанието си да постигне бърз ефект – т.е. да получи висока и плътна зелена ограда веднага , закупи големи растения , засади ги твърде близо едно до друго , неспазвайки моите препоръки . За по-малко от месец половината от туите загинаха .

Нещо , на което също трябва да се обърне внимание . Една ограда може да бъде изградена от различни видове растения . В зависимост от положението на градината , може в една част от нея да има много слънце , но в друга да се получава засенчване . И , за да не се чудите , защо след като сте насадили едни и същи растения , полагате еднакви грижи за тях , една част от тях просто отказват да пораснат, а другите са прекрасни . Не е невъзможно там , където се получава засенчването , да засадите устойчиви на сянка растителни видове , а на слънчевото място други видове , които се чувстват по-добре на пълно слънчево огряване . Като между двата вида растения поставите „разграничител“ – растение , което да се акцентира между двата растителни вида в зелената ограда . Но може и без такова растение между тях . Въпрос на личен избор .

в сенчестата част на оградата е засадена лавровишна

В заключение , макар по темата да може да се пише още много – преди да изградите каквато и да е зелена ограда , добре помислете за какво ще служи . Как искате да изглежда и съвсем не на последно място – как ще бъще обслужвана . Срещали сме клиенти , които в желанието да скрият некрасиви гледки от съседни имоти , или самите те да се скрият от чужди погледи , буквално изтървават растенията във височина . И когато забележат грешката си ,вече е късно сами да се справят с проблема . Прекалено високите огради създават проблем за обслужването им .

Различни предназначения на живи плетове – покрай стъпала и край близкостояща сграда.

аграрен инженер Антоанета Великова