Презасаждане на саксийни растения

Кое налага растенията , отглеждане в съдове , да се презасаждат?И кога да стане това? Това са едни от често задаваните към мен въпроси. Някои любители цветари твърдят , че може да се презасажда само на пролет.Аз обаче твърдя , че се презасажда тогава, когато растението има нужда – т.е. когато съда , в който […]