Tag: вкореняване


Един от начините за размножаване на растенията е чрез резници . Какво е това ? Резник се нарича онази част от растението , от която ще си възпроизведем сами ново растение . Вегетативен начин на размножанване на растения . Резници могат да бъдат различни части от растението – корени , листа , стъбла . Т.е. онези части , които изграждат самото растение . При различните видове растения може да бъдат взети за размножителен материал различни части от тях . Например , има растения , които в наши условия се размножават само чрез листни......

Continue Reading